Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku. 2 . Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów. 3 . Kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. 4 . Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 5 . Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie. 6 . Ochrona interesów zawodowych ekonomistów. 7 . Integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą.

Dane naszego OPP: