Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego a w szczególności: 1 .Niesienie pomocy dzieciom , młodzieży i innym osobom niepełnosprawnym, osieroconym, chorym na serce. 2 .Udzielanie pomocy Domom Dziecka, szpitalom, placówkom medycznym. 3 .Pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 4 .Integracja dzieci i młodzieży oraz innych osób z niepełnosprawnością ze zdrowym społeczeństwem. 5 .Utworzenie i prowadzenie świetlicy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: