Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - ochrona i promocja zdrowia - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja i organizacja wolontariatu - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - przeciw działania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek dzieci i młodzieży - turystyka i krajoznawstwo

Dane naszego OPP: