Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego - działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw człowieka, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych w Polsce i na świecie; - działanie na rzecz grup i środowisk marginalizowanych społecznie; • rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami przechodzącymi transformację ustrojową, rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce i za granicą; - wspieranie kształcenia młodych naukowców, artystów i dziennikarzy z krajów przechodzących transformację ustrojową. b) działalność odpłatna pożytku publicznego: - kształcenie osób dorosłych

Dane naszego OPP: