Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Kontynuując szczytne tradycje Ojców, Towarzystwo jest: - inspirowane etyką chrześcijańską, co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do innych poglądów, - organizacją społeczno-kulturalną, prowadzącą działalność wychowawczą oraz szerzącą kulturę fizyczną dla podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa, wyrobienia w nim odpowiedzialności za swe czyny, poczucie obowiązku i wszelkich cnót obywatelskich stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny, - organizacją propagującą integrację międzynarodową oraz współpracę i przyjaźń między narodami.

Dane naszego OPP: