Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, opiekuńczej, akcji charytatywnej w tym zadań zmierzających do pozyskania i obrotu sprzętem medycznym, akcji pomocowych z zakresu pozyskiwania i rozdysponowania lekarstw i środków medycznych, a także wszelkich darów służących realizacji celów stowarzyszenia, a w szczególności: 1 . opieka nad ludźmi jej potrzebującymi, 2 . humanitarna pomoc w zakresie możliwości socjalnej współpracy na terenach dotkniętych katastrofą, 3 . humanitarna i materialna pomoc zakładom opieki zdrowotnej i ośrodków pomocy społecznej, 4 . czynienie starań o uzyskanie środków pozwalających na realizację powyższych zadań.

Dane naszego OPP: