Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Statutowym celem Stowarzyszenia Feniks jest: rozwijanie i propagowanie inicjatywy, postaw i działań sprzyjających wszelkiej pomocy socjalnej dla ludzi potrzebujących, a także przyczynianie się do walki z ubóstwem oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Działania Stowarzyszenia Feniks mają charakter profilaktyczny, osłonowy i aktywizujący. Mają one zapobiegać degradacji społecznej i biologicznej osób i rodzin bezdomnych lub zagrożonych socjalnie.

Dane naszego OPP: