Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: 1 . nauki, edukacji oraz wychowania młodzieży, w tym również wychowania, młodzieży w duchu sportowej rywalizacji, 2 . ochrony i promocji zdrowia, 3 . rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 4 . promocji i organizacji wolontariatu, 5 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 6 . działalności charytatywnej, a także działalność polegająca na: 7 . krzewieniu kulturoznawstwa oraz organizacji i wspieraniu wypoczynku dzieci i młodzieży, 8 . podejmowaniu działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 9 . krzewieniu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności sportu wioślarskiego wyczynowego i rekreacyjnego, 10 . budzeniu zamiłowania ojczystego kraju przez poznawanie jego historii, dorobku kulturowego i sportowego.

Dane naszego OPP: