Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta jest przywracanie osobom i rodzinom: bezdomnym, ubogim, bezrobotnym, chorym, w podeszłym wieku, uzależnionym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa w tym pełnieniu ról społecznych i wyrównywaniu szans tych osób i rodzin. (Statut Bractwa Miłosierdzia 0391 6 \)

Dane naszego OPP: