Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem 0dnku Żywności jest przeciwdziałanie problemom niedożywienia poprzez walkę z marnotrawstwem żywności oraz pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród podopiecznych organizacji charytatywnych i instytucji, promocja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, edukacji, sportu, kultury, turystyki, ochrony środowiska i ekologii, polityki społecznej oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.

Dane naszego OPP: