Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. Stworzenie możliwości równego rozwoju intelektualnego i fizycznego każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, stanu majątkowego, stopnia pełnosprawności, pochodzenia. b. Działania mające na celu profilaktykę i przeciwstawienie się nowym formom patologii społecznych takich jak np. grupy destruktywne (sekty), subkultury, uzależnienia psychiczne , itp. c. Działania mające na celu przeciwdziałanie zaburzeniom osobowości zintensyfikowanym przez oddziaływanie kultury masowej takie jak np.: anore01c6ia ner01c0osa, jedzenie napadowe, syndrom uzależnienia od jedzenia, itp. d. Działalność naukowa rozumiana jako poszukiwanie nowych rozwiązań i form edukacji społecznej w zakresie patologii społecznych.

Dane naszego OPP: