Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych. 2 . Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności związanych z niepełnosprawnością. 3 . Propagowanie rzetelnej wiedzy w lokalnym społeczeństwie na temat niepełnosprawności, oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin celem ich integracji ze społeczeństwem. 4 . Organizowanie i prowadzenie wypoczynku rehabilitacyjno - sportowego, oraz innych imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 5 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych i ich rodzin. 6 . Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: