Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie i promocja działalności zakładów opieki zdrowotnej; - wspieranie i promocja różnych form świadczenia usług medycznych, w tym wspieranie i promocja nowoczesnych metod leczenia; - wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w zakresie ochrony zdrowia; - wspieranie i promocja inicjatyw na rzecz działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia; - podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; - wspieranie, rozwijanie i finansowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony zdrowia; - wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych w tym także poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego; - prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej; • promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: