Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom ubogim i bezdomnym w duchu naszego Patrona Świętego Brata Alberta.

Dane naszego OPP: