Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest prowadzenie działalności turystycznej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej, artystycznej dotyczącej kultury fizycznej i sportu, naukowej, oświatowej i charytatywnej. Działalność fundacji jest ukierunkowana na wspieranie i integrowanie wokół różnych środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym oraz działalność pożytku publicznego. Celem jest również organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: turystycznych, ekologicznych, społecznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych i charytatywnych. Ponadto rozpowszechnianie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu turystyki, ekologii, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji, pomocy charytatywnej – pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja i organizacja wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: