Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki i leczenia niepłodności, rekomendacjach i standardach w leczeniu niepłodności oraz w systemie adopcyjnym; działania edukacyjne skierowane do osób niepłodnych i ich rodzin oraz pozostałych członków społeczeństwa. 2 . Udzielanie wszechstronnej pomocy parom niepłodnym oraz bezdzietnym. 3 . Prowadzenie działań na rzecz równego dostępu do leczenia niepłodności i do adopcji. 4 . Współpraca z instytucjami naukowymi, ośrodkami medycznymi, firmami farmaceutycznymi, organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i innymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. 5 . Podnoszenie społecznej świadomości istnienia i problematyki niepłodności oraz upowszechnianie wiedzy o tej chorobie i sposobach jej leczenia, jak również zapobieganie dyskryminacji ze względu na sposób poczęcia i sposób przyjścia do rodziny. 6 . Upowszechnianie i promowanie różnych możliwości wyjścia z problemu niepłodności metodą leczenia, adopcji oraz świadomej bezdzietności. Uznajemy je za równe sobie wybory, którym należy się równy szacunek społeczny. 7 . Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

Dane naszego OPP: