Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwój i popularyzacja pływania we wszystkich jego formach w sferze zadań publicznych, zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działanie poprzez upowszechnianie kultury fizucznej i sportu pływackiego na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 . Koordynacja i kontrola działań członków zrzeszonych w WOZP. 3 . Reprezentowanie spraw pływania z terenu swego działania w Polskim Związku Pływackim.

Dane naszego OPP: