Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Promowanie działalności pożytku publicznego oraz zadań związanych ze sferą działań publicznych (w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na rzecz ogółu społeczności oraz członków i sympatyków stowarzyszenia w zakresie: - organizowanie, rozwijanie, propagowanie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności piłki nożnej, tenisa stołowego i brydża sportowego, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, działań na rzecz integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: