Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA EDUKACJĘ I WYCHOWANIE, A TAKŻE ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA UBOGICH DZIECI I MŁODZIEŻY; -DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA NA RZECZ OSÓ0011 STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH; - POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB I RODZIN; - POMOC OSOBOM BEZDOMNYM; - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH; - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓ0011 ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ I BEZROBOCIEM, PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓ0011 POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH JEJ UTRATĄ; - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, OCHRONY ZWIERZĄT I EKOLOGII.

Dane naszego OPP: