Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 . Ciągła opieka paliatywna nad osobami przewlekle chorymi, a w szczególności nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie z zasadami Kościoła Rzymsko 0374 Katolickiego oraz zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej. 2 . Opieka sprawowana jest przez Stowarzyszenie, które obejmuje chorego i jego rodzinę w domu chorego lub w hospicjum stacjonarnym, po jego wybudowaniu. 3 . Ochrona i promocja zdrowia jak powyżej oraz w szczególności: a) otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby nowotworowej i chorych przewlekle,– oraz ich rodzin, b) pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby, c) działania wspierające osób po przebytej chorobie nowotworowej, d\) powstanie Hospicjum stacjonarnego. 4 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . Działalność charytatywna 6 . Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej, 7 . Prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej, 8 . Realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych.

Dane naszego OPP: