Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Dane naszego OPP: