Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) planowanie i organizowanie życia sportowego członków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, 2 ) angażowanie wszystkich członków do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3 \) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4 ) organizowanie zajęć sportowych dla członków w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 5 ) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6 ) organizowanie członkom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7 ) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu

Dane naszego OPP: