Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez : 1 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą, 2 . udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych, 3 . organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 4 . prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze, 5 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6 . propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, 7 . inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia. 8 . pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną

Dane naszego OPP: