Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. harmonijny rozwój dzieci i młodzieży b. kształtowanie prozdrowotnego stylu życia c. nauka współdziałania w grupie d. kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej e. nauka i doskonalenie elementów technicznych i taktycznych zespołowych gier sportowych, w szczególności piłki nożnej

Dane naszego OPP: