Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem a w szczególności: 1 . Działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt. 2 . Wspieranie , stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów. 3 . Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami . 4 . Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi. 5 . Propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywanie zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie. 6 .Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

Dane naszego OPP: