Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wyzwolenie i wspieranie inicjatyw społecznych w edukacji i wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim 2 . zapewnienie środków na działalność i rozwój szkoły oraz przedszkola 3 . prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochroną środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4 . wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich

Dane naszego OPP: