Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych. 2 . Popularyzowanie nauki i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa i regionu. 3 . Rozwijanie zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnego i gospodarczego, w tym miasta Przemyśla. 4 . Publikowanie wyników badań naukowych. 5 . Popularyzowanie osiągnięć naukowych, wiedzy i kultury oraz promowanie dorobku środowiska naukowego. 6 . Podejmowanie działań służących budowie, umacnianiu i promocji lokalnego środowiska akademickiego.

Dane naszego OPP: