Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków stowarzyszenia i ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Dane naszego OPP: