Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

4117 Wojciech Kuszaj

Nasza strona www: www.jim.org


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja JiM jest największą w Polsce organizacją, od 17 lat niosącą pomoc osobom
z autyzmem oraz ich opiekunom.

Walczymy o zwiększenie dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii. Podnosimy jakość życia osób z autyzmem od chwili diagnozy do dorosłości. Wspieramy rodziców poprzez szkolenia i pomoc prawną. Fundacja prowadzi również własne placówki diagnostyczne i edukacyjne Klinikę, Przedszkole, Szkoły oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych. Zapewniamy naszym podopiecznym wsparcie doświadczonych specjalistów, w tym lekarzy, terapeutów, oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów oraz wolontariuszy.
Wszystkich łączy pasja do pomagania!

Co roku tworzy kampanie społeczne podnoszące świadomość autyzmu, i zwiększamy akceptację dla osób ze spektrum w społeczeństwie. Najbardziej rozpoznawalną
z nich jest „Polska na Niebiesko”.

Dane naszego OPP: