Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia oraz: - prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - ochrona i promocja zdrowia, - promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - promowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, - promowanie kultury i sztuki, w szczególności dorobku artystycznego, - promowanie działań przeciwko uzależnieniom i patologiom społecznym, - promowanie i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: