Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, 2 ) edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności, 3 \) zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych, 4 ) pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym, 5 ) badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich, 6 ) działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi, 7 ) promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii, 8 ) lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych, 9 ) pomoc społeczna.

Dane naszego OPP: