Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki paliatywnej, 2 . Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej, 3 . Promocja i organizacja wolontariatu, 4 . Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową, 5 . pomoc społeczna chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe, 6 . pomoc społeczna dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjum oraz wyrównanie szans tych dzieci, 7 . Ochrona i promocja zdrowia, 8 . Działalność lecznicza

Dane naszego OPP: