Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu -organizowanie zawodów o charakterze mistrzowskim, towarzyskim i treningowym -organizowanie imprez sportowych a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje. -upowszechnianie wśród ogółu społeczności sportu, wychowania fizycznego i kultury fizycznej, -prowadzenie prac wychowawczych wśród swoich członków -zapewnianie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i wychowania fizycznego, -zapewnianie opieki lekarskiej zawodnikom i trenerom -nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych

Dane naszego OPP: