Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: a) Pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu życia społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach; b) Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego; c) Propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych środków masowego przekazu; d) Pogłębianie i promowanie czytelnictwa i edukacji, m.in. poprzez środki masowego przekazu, działalność wydawniczą i nowe technologie; e\) Promowanie modelu integracji europejskiej opartego na judeochrześcijańskich wartościach kultury europejskiej; f) Pogłębianie i promowanie kultury i nauki polskiej w Europie i na świecie; g) Dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego; h) Inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz spółek zależnych od spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także fundacji i stowarzyszeń utworzonych przez lub w których bierze udział spółka Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; i) Finansowe wspieranie działalności wydawniczej spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; j) Wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce.

Dane naszego OPP: