Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych - udzielanie pomocy rodzinom dzieci i osób niepełnosprawnych, a w szczególności: - działanie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym, - działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo - działanie na rzecz dzieci i osób chorych na cukrzycę, - działanie na rzecz dzieci i osób z zespołem złego wchłaniania oraz pozostałych schorzeń u dzieci i osób pozostałej troski, - organizowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, - działanie na rzecz dzieci i osób specjalnej troski we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienie im opieki i ochrony prawnej, -działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, a w szczególności: a) prowadzenie działalności charytatywnej, b) prowadzenie szkoleń dla opiekunów niepełnosprawnych, dla niepełnosprawnych, dla wolontariusz i innych, - prowadzenie działalności wspierającej szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje pozarządowe, inne podmioty zajmujące się problematyką związaną z niepełnosprawnością, - umożliwienie osobom zainteresowanym odbycia praktyk zawodowych czy przeprowadzania badań naukowych w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Dane naszego OPP: