Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W 2016 roku postawione przed sobą cele realizowaliśmy poprzez:
• Rehabilitację ponad 250 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub zagrożonej niepełnosprawnością w NZOZ Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym
• Edukację 17 dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym
• Terapię 37 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II
• Terapię rodziców dzieci niepełnosprawnych
• Prowadzenie Centrum Wolontariatu
• Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
• Organizowanie wyjazdów na biegi, wycieczki do Szczawnicy, choinki

Dane naszego OPP: