Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie idei proekologicznych, wegetariańskich, wolnościowych, pacyfistycznych i praw człowieka. 2 . Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 3 . Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego. 4 . Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii. 5 . Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska. 6 . Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska. 7 . Ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź historycznych. 8 . Ochrona praw konsumentów. 9 . Pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych. 10 . Organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 11 . Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa młodzieży i bezrobotnych.

Dane naszego OPP: