Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy placówkom oświatowym, upowszechnianie sportu, rehabilitacja dzieci, ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: