Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem organizacji jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej, organizowanie procesu szkoleniowego zawodników o statusie amatorskim i profesjonalny, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych poprzez współdziałanie z placówkami sportowymi oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

Dane naszego OPP: