Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi, potrzebującymi opieki i pomocy przy codziennym funkcjonowaniu. Humanitarna pomoc w zakresie socjalnej współpracy na terenach dotkniętych katastrofą. Humanitarna i materialna pomoc szpitalom, ośrodkom pomocy społecznej, współpraca w zwalczaniu narkomanii i chorób zakaźnych, pomoc materialna i socjalna ciężko chorym związana z kosztami leczenia i odżywiania. Prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzenie ośrodków zajmujących się szkoleniami i aktywizacją zawodową oraz pośrednictwem. Działalność na rzecz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, tworzenie i współfinansowanie działalności klubów integracji społecznej. Działalność na rzecz osób niepełnoprawnych, pomoc ofiarom wypadków, działalność charytatywna związana z rozdysponowaniem darów, artykułów żywnościowych, odzieży, sprzętu AGD, etc.... promocja projektów, profilaktyka i promocja zdrowia, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "LAZARUS" dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób zaburzonych psychicznie, pomoc w kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji, oraz w samodzielności osobom tej pomocy potrzebującym a także pomoc ich rodzinom.

Dane naszego OPP: