Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIU POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, 2 .UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZDARZEŃ, 3 .INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4 .UPOWSZRCHNIANIE, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD CZŁONKÓW KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ, 5 .WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU, 6 .DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA, 7 .WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA TERENIE OKREŚLONYM W 0398 UST. 1 8 .POMOC W DORAŹNYCH POTRZEBACH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY, WPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI TERENOWYMI, SŁUŻBAMI I ORGANIZACJAMI.

Dane naszego OPP: