Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub jest stowarzyszeniem dobrowolnym o celach niezarobkowych, samorządnym i trwałym, którego celem jest: 1 . organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, 2 . organizowanie oraz uczestnictwo w zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych, 3 . prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej oraz propagowanie kultury 4 . fizycznej i zdrowotnej, sportu i rekreacji, głównie wśród mieszkańców Gminy Wyry, 5 . budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych jak również obiektów towarzyszących, 6 . rozwijanie życia towarzyskiego, głównie swoich członków, 7 . tworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla rozwoju kultury 8 . zdrowotnej, fizycznej i sportu, 9 . kształtowanie postaw społecznie wymagalnych w środowisku klubowym i miejskim.

Dane naszego OPP: