Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2 ) upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej, 3 \) nauka strzelania, 4 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 5 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 7 \) ochrona dóbr kultury i tradycji, 8 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 9 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 10 promocja gminy i powiatu.

Dane naszego OPP: