Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Uprawianie sportu w różnych dziedzinach , dyscyplinach 2 . Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży 3 . Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w akcjach propagujących rozwój sportu 4 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej 5 . Prowadzenie innych przedsięwzięć w celu realizacji działań statutowych

Dane naszego OPP: