Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 \) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń; 2 ) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego; 3 ) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w 0drlinku

Dane naszego OPP: