Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem K.Sz. "Miedź" jest działalność i zadania związane ze strefą działań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie, rozwijanie i propagowanie profesjonalnych szachów. K.Sz. "Miedź" działalność statutową prowadzi na rzecz swoich członków stowarzyszenia kultury fizycznej.

Dane naszego OPP: