Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez : a) Zachęcenie do uprawiania różnych form aktywności ruchowej. b) Organizowanie życia sportowego poprzez organizację różnych imprez i zawodów sportowych. c\) Reprezentowanie Miasta Tychy na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz poza granicami kraju. d) Dążenie do osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego przez zawodników wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych w Klubie. 2 .Prowadzenie działalności pożytku publicznego z podziałem na: a) Działalność statutowa nieodpłatna b)Działalność statutowa odpłatna

Dane naszego OPP: