Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest działalność publiczna na rzecz: 1 \) rozwoju i upowszechnienia strzelectwa; 2 \) propagowania kultury fizycznej i sportu; 3 \) zrzeszenie kolekcjonerów broni; 4 ) oświaty; 5 ) kultury, poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej; 6 ) upowszechniania znajomości broni strzeleckiej; 7 ) nauki strzelania i właściwego posługiwania się bronią; 8 ) propagowania walorów strzelectwa wśród osób niepełnosprawnych i działań integracyjnych z tym środowiskiem; 9 ) stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu; 10 ) kształtowania u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich; 11 ) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: