Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych. 2 . Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej. 3 . Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych. 4 . Upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej. 5 .Stworzenie warunków do dobrego starzenie się. 6 . Inne działania społeczne, profilaktyczne, zapobiegające marginalizacji osób starszych. 7 .Wspieranie idei wolontariatu. 8 .Udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążenie do podniesienia poziomu życia osób starszych. 9 .Wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych rehabilitacji osób starszych. 1 Prowadzenie wykładów cyklicznych z różnych dziedzin życia:psychologia, literatura, zdrowie, kultura i sztuka, moda,

Dane naszego OPP: