Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) integracja środowiska muzycznego - muzyków, melomanów, 2 ) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród społeczeństwa, 3 \) podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzyków i nauczycieli muzyki, 4 \) popularyzacja muzyki klasycznej i jazzu, 5 \) popularyzacja instrumentów muzycznych, 6 ) upowszechnianie czynnego muzykowania poprzez udział w zespołach wokalnych, instrumentalnych i wokalno -instrumentalnych, 7 ) umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury muzycznej, 8 ) rozwijanie umiejętności muzycznych, 9 ) kształtowanie opinii i gustów muzycznych, 10 ) pogłębianie wiedzy muzycznej, 11 ) tworzenie i pielęgnowanie tradycji muzycznych, 12 \) upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji muzycznej.

Dane naszego OPP: